Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla får åka på automatiskt brandlarm på parkskolan i Ystad då station Ystad är på annat larm. Ingen brand på plats, orsak larmet är utlöst av hantverkare.