Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Disponentvillan i Köpingebro. Ingen brand. Larmorsak är matlagning.