Automatiskt brandlarm

Station Vollsjö larmas till ett automatiskt brandlarm på sollkullen som utlöst på grund av matlagning. Räddningstjänsten kontrollerar och vädrar ut lokalen innan anläggningen återställs.