Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn och yttre befäl åker på automatiskt brandlarm. Orsak rök från en mindre brand. Kontroll, samtal med personal och återställning av anläggningen.