Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Beach House bed and breakfast. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning.