Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm på kärnans dagcentral som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och vädring av lägenhet.