Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Lasarettet. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av hantverksarbete.