Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötaren på plats för uppföljning och vidare åtgärder.