Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med matlagning. Kontroll, vädring och återställning.