Automatiskt brandlarm

Station Vollsjö åker på automatiskt brandlarm till Tuagården. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning.