Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Swegon. Ingen brand. Återställning av larmet.