Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Bellevuehemmet. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Räddningstjänst återställer larmet.