Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Fjärvärmeverket. Ingen brand. Anläggningsskötare kommer till plats och övertar ärendet.