Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Norreportskolan. Ingen brand. Oklar orsak. Återställer larmet.