Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av hantverkare. Anläggningsskötare på plats och övertar ärendet.