Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker automatiskt brandlarm till Purus AB. rökutveckling från maskin orsakar larmet. Ingen brand vid räddningstjänstens framkomst. Personal utryms på grund av den giftiga röken. Anläggningsägare övertar ärendet efter kontroll och samråd med räddningstjänsten.