Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Västervångskolan. Ingen brand. anläggningsägare på plats och övertar ärendet.