Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Sanbäcksskolan. Ingen brand. Anläggningsskötare och väktare till plats och övertar ärendet.