Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Nya Arenan. Ingen brand. Anläggningsskötare till plats och övertar ärendet.