Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Färsinga Lärcentrum. Larmet utlöst på grund av att någon eldat papper. Kontroll och information till personal som kom till platsen.