Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Anläggningsskötare kommer till platsen och övertar ärendet.