Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm, Ingen brand. Larmet utlöst på grund av rökning. Återställer larmet och informerar personalen.