Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till NBL-bygg. Ingen brand. anläggningsägare till plats och övertar ärendet.