Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till NBI-bygg. Ingen brand. Larmet utlöst av okänd orsak. Återställer larmet.