Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Byavångshemmet. Ingen brand. Tekniskt fel orsakade larmet. Återställning av larmet.