Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Fastbränslecentralen. Ingen brand. Återställning av larmet.