Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl åker på automatiskt brandlarm till Norreportskolan. Ingen brand. Orsak är tekniskt fel. Väktare kommer till plats och övertar ärendet.