Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Kontroll och information till personal som var på platsen.