Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Utlöst på grund av rökning. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.