Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn larmas till korsavadskolan på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av intryckt larmknapp.