Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Vilbohemmet. Ingen brand. Larmet utlöst av intryckt larmknapp.