Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Nedraby vattenverk. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Återställning av larmet.