Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synlig anledning. Kontroll, återställning och information till fastighetsägaren.