Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Sjöbo Gästis. Ingen brand. Återställer larmet.