Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Färsinga lärcentrum. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av rök från hantverksarbete i slöjdsal.