Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Ljuskällans äldreboende. ingen brand. Oklar orsak till att larmet löst. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.