Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till gruppboende symfonin i svarte. Ingen brand. Orsak är tekniskt fel. Personal kommer till plats och övertar ärendet.