Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till röda bodarna i hamnen. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av rök från truck. Återställer larmet och lämnar över till personal på plats.