Automatiskt brandlarm

StationYstad åker på automatiskt brandlarm till Ystad spa och konferenshotell. Ingen brand. Larmet utlöst av vattenånga. Återställer larmet.