Automatiskt brandlarm

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm på surbrunnsparken som utlöst på grund av en rökmaskin. Kontroll och återställning. Fastighetsägare på plats för uppföljning och vidare åtgärder.