Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Ystad Spa och Konferens hotell. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av vattenånga från dusch.