Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till John Bauer gymnasiet. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av hantverkare. Räddningstjänsten återställer larmet. Anläggningsskötare på väg till plats.