Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker ännu en gång på automatiskt brandlarm till Sjöbo simanläggning. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av ånga på en bastu som står tillslagen med dörren uppe. Brister i SBA arbetet. Räddningstjänst kontaktar ansvarig under torsdagen.