Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Österportskolan. Ingen brand. Trolig orsak är hantverkare. Återställer larmet. Anläggningsägare kommer till plats och övertar ärendet.