Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Österportskolan. Ingen brand. Orsak är tekniskt fel. Väktare kommer till plats och övertar ärendet