Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla och yttre befäl åker på automatiskt brandlarm till Norrevång i Skåne Tranås. Larmet orsakat av rök i källaren från en pelletspanna. Ingen brand vid räddningstjänstens framkomst dock rök i korridor. Räddningstjänsten vädrar ut röken med hjälp av fläkt. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till anläggningsskötaren.