Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till bostadspaviljongen Surbrunnen. Ingen brand. Återställer larmet.