Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till servicehuset Göken. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Återställning av larmet.