Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till dagcentralen Kärnan. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning.