Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Solgläntan. Ingen brand. Återställning av larmet.